Banka versus porcelánové prasátko

Rozdíl je velmi podstatný, ovšem záměr dost společný. Oba zmíněné objekty shromažďují peníze a hospodaří s nimi.
Banka – je institut, který spravuje naše finance. Dá se říct, že je to prostředník mezi různými transakcemi, podniky, obchody a dalšími subjekty.

Co nám nabízí?
–          Běžné, podnikatelské, studentské a dětské účty
–          Kreditní a debetní karty
–          Spořící účty
–          Hypotéky
–          Půjčky
–          Překlenovací úvěry (kontokorent)
–          Spoření
–          Pojištění
–          Internetové a mobilní bankovnictví
–          Další možnosti podle specifikace banky

Prasátko – je nádherná ozdoba, která se na nás usmívá z poličky a usedá na ni prach. Otvorem do ní můžeme shromažďovat naše jmění, ale tím to také končí.

Bohužel je dnes taková doba, která přímo vyžaduje založení účtu u nějaké bankovní instituce. Mnoho transakcí je totiž výhodné provádět přímo online skrze internetové bankovnictví, kde jsou minimální transakční poplatky. Navíc spravovat účet z pohodlí svého domova, v kteroukoliv hodinu je zkrátka k nezaplacení.

Vysoké bankovní poplatky

Již mnohokráte jsme zaznamenali v médiích hodnocení různých bank a srovnání jejich postavení na trhu. Při některých transakcích se rozhodně podivíte, jakou částku si banka účtuje. Nejlepší je dostavit se na pobočku a vše probrat s vaším bankovním poradcem. V mnoha případech banka nechce přijít o klienta, tak nabízí řešení ve formě nějakého balíčku, který může vaši situaci úplně obrátit.

Co když není jiné řešení a jsem stále nespokojený

V České republice jsou desítky známých i méně známých bankovních institucí. Každá má svoje přednosti, aby se udržela na trhu. Pokud vám vaše dosavadní pobočka nevyjde vstříc, svět se nezhroutí. Můžete kontaktovat finančního poradce nebo si zjistit údaje o jiné bance.

Poslední dobou jsou výhodné malé bankovní instituty, které si neúčtují žádné poplatky za vedení účtu ani za jejich transakce. Navíc mají pro vás připraveny různé bonusy, které mohou příznivě ovlivnit váš vztah k bankám.

Zpíváme si s dětmi

Naše děti nějaký ten falešný tón v písničce skutečně pramálo zajímá. Výmluvu „neumím zpívat“ je zbytečné používat, tu neberou. Nejsou přísnými porotci vybírající zpěváka roku. Soustředí se hlavně na zábavný obsah a rytmus. Zkrátka chtějí se s námi společně bavit.

 malá kytaristka

Vedou „odrhovačky“

Úplně malá miminka i děti trochu větší písničky milují. Nejraději mají dlouhé rytmické písničky, které mají neustále se opakující refrén. Mrňousky to pěkně uklidňuje a uspává. Ty větší si s námi mohou zazpívat i při práci v domácnosti, na zahradě, na procházce. Opakování je učí nová slova, pochopení jejich významu. Proto jsou u nich stále oblíbené staré známé Skákal pes, Běží liška k Táboru, Kolo kolo mlýnský a podobně. Také mají moc rády písničky z oblíbených pohádek nebo dětských filmů. Na pomoc si samozřejmě můžeme vzít různé nahrávky. Nabídka je pestrá a každý si vybere. Je potřeba vyzkoušet, co se našim dětem nejvíc líbí. Pokud umíme hrát na nějaký hudební nástroj, je to příležitost je s ním vhodnou formou seznámit. S většími si můžeme i zatančit.

 

Jak zpěv na děti působí?

Hudba se líbí už novorozencům. Podvědomě tuto skutečnost prý vnímají jejich matky. Proto na ně mluví tak nějak jinak, zpěvně, melodicky. Pro uklidnění miminek a malých dětí je zpěv mnohem vhodnější než vyprávění, mluvené slovo. Našim nejmenším písničky pomáhají s rozeznáváním různých pocitů. Že lidé se nejen smějí a jsou šťastní, ale někdy i pláčou a jsou smutní. A že jim právě písnička může pomoct, i když jim není do zpěvu!

 dítě hraje na xylofon a tamburínu

Dospělý má zpívat „výš“

Odborníci radí při společném prozpěvování s dětmi, aby dospělý doprovod pěl trochu vyšším tónem. Dětským zpěváčkům to prý pomáhá, je to pro ně pak jednoduší. Ti z nás, kteří to dokáží, by měli tedy zpívat výš.

 

Bonus pro dospělé

Při společném zpívání s dětmi si často vybavíme, jak nám bylo krásně, když jsme si takto zpívali jako děti my. Třeba jak nás uspávala naše maminka nebo jak jsme zpívali s babičkou při vaření. Jsou to moc milé a povzbudivé vzpomínky!

 

Nalepovací obálky

Jestli je něco, co stojí za to využívat, pak jsou to nalepovací obálky. Ty mají opravdu něco do sebe.

Něco takového vám skutečně dokáže ušetřit více práce, než byste čekali.

Dejte něčemu takovému šanci. Věřte, že něco takového se opravdu vyplatí.

dopis na šňůře

Nalepovací obálky mají něco do sebe a mají již velkou spoustu příznivců. I vy mezi tyto příznivce můžete již velice brzy patřit.

Jak se říká, člověk by neměl soudit knihu podle obalu. Rozhodně tedy tyto obálky nesuďte, pokud jim nedáte šanci.

Jejich velká výhoda je v tom, že se dají sehnat naprosto všude, takže jistě nebudete mít s něčím takovým nejmenší problém.

Nalepovací obálky se navíc vyrábí hned v několika velikostech, takže si můžete zvolit to, co by vám nejvíce vyhovovalo.

Nebojte se vybrat si. Máte skutečně na výběr.

Bát se nemusíte ani cenové stránky. Ta vás právě naopak velice mile potěší. Možná dokonce více, než byste čekali. Cena za tyto obálky je skutečně rozumná, takže není potřeba se obávat. Sami se o něčem takovém můžete přesvědčit a to tak, že si dané obálky vyhledáte právě na internetu, kde můžete shlédnout nejen stránku cenovou, ale i další zajímavé informace, které by některým mohly více než pomoci.

Tyto obálky se vyrábějí dokonce i jako ekologické, což jistě někteří více než ocení.

Skutečně není potřeba, abyste se trápili s obyčejnými obálkami. Využijte toho, co je vám nabízeno a to nejlépe ještě dnes.

Čím více obálek si zakoupíte, tím rozhodně lépe. Mít zásoby se opravdu vyplatí.

psaní dopisu

Opravdu člověk nikdy neví, kdy se mu bude něco takového hodit.

Nebojte se zkoušení nových věcí.

Může vám to přinést neskutečnou spoustu zkušeností a to ať už těch dobrých nebo těch špatných. Právě na základě zkušeností může člověk fungovat.

Čím více si toho projdete a vyzkoušíte, tím více budete vědět, jak se k daným věcem stavět. Něco takového se více než hodí a to skutečně každému.

Asertivní chování

Je zcela přirozené, že jsou v podstatě dva druhy lidí. Ti, kteří mají tendenci se až příliš přizpůsobovat a kteří nemají schopnosti prosazovat si své a jejich přirozeností je submisivita a pak další skupina lidí, kteří jsou zase rodilí vůdci a nijak si nelámou hlavu nad tím, zda je vše fair play, jejich přirozeností je dominance. Nicméně to, jací jsme, není rozhodně omluva. Pokud chceme v životě obstát, musíme si osvojit právě ty vlastnosti, které nám nejsou vůbec vlastní. To znamená v případě prvního druhu lidí je to osvojit si schopnost umět se prosadit, v případě druhých lidí je to kultivace agresivního chování.

podnikatelé

V obou případech slouží takzvaná asertivita. Asertivita by se dala nazvat také jako zdravé sebeprosazování. Někteří psychologové tento termín nemají rádi a používají termín pozitivní agresivita. Pro naše účely ovšem používejme i nadále termín asertivita.

abstrakt

Asertivní chování je takové chování, kdy dotyčný zvládá definovat své požadavky, akceptuje práva a názory druhých lidí, umí naslouchat a je svolný k tomu, aby přistoupil na kompromis.
Existuje celá řada asertivních technik. Pojďme se seznámit s těmi nejznámějšími.
 

Asertivní techniky

1.       Technika poškrábaná gramodeska
2.       Technika požádání o laskavost
3.       Technika otevřených dveří
4.       Technika přijatelného kompromisu
5.       Technika odmítnutí aneb umění říct ne
6.       Technika negativní dotazování
7.       Technika selektivní ignorování

zpráva
 
Kde asertivní chování využijete? Samozřejmě všude tam, kde se od Vás vyžaduje komunikace s druhými lidmi. To znamená:
1.       V zaměstnání v komunikaci s podřízenými
2.       V zaměstnání v komunikaci s nadřízenými
3.       V zaměstnání v komunikaci se spolupracovníky
4.       V zaměstnání v komunikaci se zákazníky
5.       V osobním životě v komunikaci s partnerem či partnerkou
6.       V osobním životě v komunikaci s dětmi
7.       V osobním životě v komunikaci s rodiči
8.       V osobním životě v komunikaci s přáteli, rodinou, sousedy a lidmi z okolí

Dvě ženy navždy spojené

Matka s dcerou, to jsou dvě ženy, jejichž vztah může být harmonický, ale může být také  plný konkurence a soupeření. Matka může být pro dceru jakýmsi modelem, ale také naopak často dcera nechce být jako její matka. Zajímavé je, že ve stresu se dcery často stejně uchylují k jistotě odkoukaného jednání od matky, i když s ním nesouhlasí.

úsměv

Vztah matka-dcera je prostě vzájemně ovlivněn ve velké míře.
 
CO PŘINÁŠÍ VZTAH MATKA-DCERA

·         Dle výzkumů matky svoje dcery vychovávají  přísně a jsou s nimi stále jaksi nespokojené. Nejspíše jde o stereotypy předávané z generace na generaci. Problematické vztahy s matkami se projevují na snížené sebedůvěře a nadměrné sebekritice mladých žen, i když jsou vzdělané a úspěšné.
·         Na druhé straně i matky se mohou cítit v porovnání se svými dcerami méněcenné. K dnešním trendům sice patří být dokonalá matka, ale nemluví se už o závisti a rozpolcenosti stárnoucích matek, když jejich dcery žijí zajímavější život.
·         Nejideálnější se zdá být vztah matek a dcer jako kamarádek. Máma důvěrnice sice vypadá na první pohled skvěle, ale stejně se od ní očekává především, že poskytne své dceři oporu a životní moudrost. Pro dceru je však matčina bezmoc těžkým břemenem odpovědnosti.
Jak se tedy dopracovat ke zdravému a nezávislému vztahu?

matka
 
SPRÁVNÝ VÝVOJ VZTAHU MEZI MATKOU A DCEROU

1.      Spojení – symbióza (do cca 8 let věku dítěte)
2.      Hádky– hledání síly jít si svojí vlastní cestou (do cca 14 let)
3.      Nezávislost – máma přestává být důležitá, dcera zahajuje vlastní život (cca do 21 let)
4.      Vděčnost a úcta – teprve až se dcera opravdu odtrhne, stává se jí matka drahým a blízkým člověkem a pociťuje vůči ní vděčnost (trvá až do konce)
 
zrcadlo

Důležité je neuvíznout v žádném stádiu, ani jedno nepřeskočit a potom lze najít opravdový vztah dvou dospělých žen, což se naštěstí většinou všem matkám a dcerám podaří.

Jezte zdravěji, budete hubenější

Pokud nechcete patřit mezi stále široký počet jedinců, kteří se trápí svou obezitou, měli byste tento problém začít řešit. Stačí začít jíst správně.

Jezte zdravěji, budete hubenější

Vzhledem k tomu, kolik toho za rok sníme a v jaké kvalitě, je docela velké štěstí, že ještě nejsme všichni obézní. Není však potřeba si nalhávat, valná část z českého národa je minimálně tlustá, pokud ne právě rovnou obézních. Z tohoto stavu se navíc dost těžce dostává. Je to podobné jako se závislostí. To však neznamená, že člověk musí být celý život tlustý. Stejně jako výše zmiňovaná závislost, tak i tloušťka lze překonat. Oba problémy však mají trochu jiné řešení.

Dobrá svačinka

V případě, že chcete ubrat na váze, zvláště pak radikálně, měli byste začít uvažovat o správném jídelníčku. Je ale dost složité vybrat si ten pravý. Na internetu v současnosti naleznete nepřeberné množství diet, ale správně si vybrat je pro laika složité. I když ne vždy. V podstatě stačí zvolit něco, co je prokazatelně funkční a mají s tím pozitivní zkušenosti miliony lidí po celém světě. Taková je třeba ketonová dieta.

Nula procent cukru

Víte, proč funguje? Je to jednoduché. Byla totiž vyvinuta předními vědci, takže se jedná o zaručený způsob hubnutí. Nic ale není zadarmo. I ubírání kilogramů tímto způsobem nepatří zrovna mezi lahůdky. Upřímně řečeno, hodně lidí ji začne porušovat čistě proto, že je ze začátku unavená či až příliš hladová. O žádné hladovění ale nejde. Jde jen o to jíst tak, aby váš příjem cukrů byl naprosto minimální. To znamená, že ze začátku může být člověk trochu unavený, ale jakmile si tělesná schránka zvykne, vše se zase vrátí do normálu.

Vhodná večeře

Pohyb navíc pomůže

I když vám samozřejmě ketonová dieta může významně pomoci a dokáže zhubnout pouze s její pomocí, neznamená to, že byste nemohli dělat i něco navíc. Tím něčím je samozřejmě sportování. Pár krát za týden si odskočit do parku na chvíli si zaběhat vám rozhodně pomůže. Pomalý poklus je k tomuto účelu naprosto ideální. Nemusíte trhat žádné světové rekordy, stačí, že se trochu zapotíte a zlehka zadýcháte. I tak budete hubnout jedna báseň.

Co je přesně hypotéka bez registru

Jednou z věcí, po kterých většina lidí touží, je mít vlastní bydlení. To má totiž oproti bydlení v nájmu řadu výhod, z nichž hlavní je ta, že se nemusíme bát, že nám nájemce odmítne prodloužit smlouvu, protože například našel lukrativnější klienty, nebo chce danou nemovitost začít využívat jinak.

 

Avšak ne každý má dost peněz, aby si tento sen mohl splnit. Přeci jen, ceny nemovitostí rozhodně nejsou nízké, a z dobrého důvodu. Jedná se totiž o statek, který je velmi omezený. Půdy nepřibývá a přibývat nebude, pokud tedy nezačneme stavět například plovoucí města na oceánech. Její hodnota je tedy skutečně velká.

 

hypoteka2

 

Pro lidi, kterým rodiče k tomuto účelu nezačali šetřit peníze již v dětství, existuje jiné řešení. Tím je vzít si hypotéku, tedy účelovou půjčku, určenou na koupi či rekonstrukci konkrétní, předem dané nemovitosti.

 

Je jí ovšem poměrně velké množství druhů, které se sice neliší v cíli, tedy koupi nemovitosti, zato se liší v podmínkách, za jakých jsou ony peníze poskytnuty. Jedním z oblíbených je pak hypotéka bez registru. Co to znamená?

 

Pokud si půjdete podat žádost o hypotéku, pak jednou z věcí, kterou pracovník oné firmy udělá, bude ověření vašeho rodného čísla v databázi dlužníků. Tam se přesvědčí, zda někde nemáte nějaký nesplacený dluh. Může to být například pozdní platba za energie či internet, kterou jste omylem odeslali den po termínu, či nesplacená půjčka.

 

hypoteka4

 

Není třeba říkat, že pokud zde budete mít záznam, vaše šance na schválení vaší žádosti značně klesají. Budete totiž považováni za potenciálně nespolehlivého žadatele, a jako s takovým s vámi bude nadále jednáno.

 

Avšak vzhledem k tomu, že značná část populace zde záznam má, znamená to také, že mnozí z nich na hypotéku dosáhnout nemohou. Ta bez registru tuto situaci řeší tím, že tento krok nedělá. Tím se otevírá mnohem širšímu množství klientů, i když je samozřejmé, že stále ověřují platební schopnost.

 

Nakonec záleží na vás, kterou zvolíte. Jen si předem přečtěte všechny podmínky, ať nakonec nespláčete nad výdělkem.

Na co si dát pozor, když kupujeme sušené květiny

Asi každý z nás chce mít domov hezký a útulný. K tomu samozřejmě patří i doplňky. A mezi ně se řadí i květiny, ať už ty v květináči, ve váze, umělé, nebo sušené květiny – Florservice. Právě u těch posledních jmenovaných se zastavíme. Ač se totiž zdá, že podobně jako jejich plastové příbuzné žádnou péči nebo zvláštní zacházení nepotřebují, není to tak docela pravda.

růžové květiny
 
Tím prvním, co musíme udělat, když chceme koupit sušené květiny, je vybrat správný obchod. To je totiž mnohem důležitější, než se na první pohled zdá. Proč?
 
Faktem je, že je najdeme v nabídce prakticky všech hobby obchodů, a často jsou k vidění i v běžných supermarketech. Zde je obvykle mají v ozdobné nádobě a za přijatelnou cenu, zvlášť pokud se vám podaří chytit slevu.
 
Bohužel, to není zrovna nejlepší nápad, pokud chceme, aby nám dlouho vydržely. Výrobky, které se zde prodávají, se totiž zrovna nevyznačují kvalitou a ani dlouhou trvanlivostí. Ani prostředí, které je uvnitř nádoby, jim zrovna příliš neprospívá.
 
Navíc je tu i fakt, že zde prodejci sázejí spíše na „wow“ efekt než na vkus. To znamená, že mnohé z nich budou působit doslova jako „pěst na oko“, ať už je postavíte kamkoliv. Navíc naprostá většina z nich zabrušuje celkovým provedením až do kýče.
 
Pokud tedy o to opravdu stojíte, pak je nejlepší možností zajít do specializovaného obchodu, ať už kamenného nebo internetového. Sice zaplatíte více, ale jednak zde najdete podstatně větší výběr, a za druhé zde budete mít také možnost koupit skutečně pěkné a kvalitní výrobky.

žlutá květina s motýlem
 
Avšak ani poté, co si jej přinesete domů, není práce u konce. Musíme totiž dobře zvolit místo, kam je postavíme. Jistě, estetika je důležitá, ale aby nám dlouho vydržely, měli bychom zvolit suché místo mimo dosah přímého Slunce. Teplota by měla být stálá, ideálně pokojová, avšak to obvykle nebývá problém. Snad jen se hodí říct, že se nejedná o ideální venkovní dekoraci. Každopádně je dobré se těmito radami říct. Jen tak nám totiž budou dělat radost dlouhou dobu.

Rostoucí poplatky

Ať už chceme či nikoliv, spousta z nás se setkává s tím, že poplatky za velkou spoustu věcí rostou.

Rostoucí poplatky Ferovahypoteka mají navíc za následek velkou spoustu věcí.

Zejména ti, kteří například každý den potřebují jezdit po dálnici, nebo ti, kteří konzumují tabákové výrobky, o tom jistě ví své.

auta na dálnici

S penězi je to dávno úplně jiné, než tomu bylo. Již dávno nic nekoupíte za dobrou cenu. Pokud byste nakupovali ve slevách, pak možná ano. Za běžnou cenu ale nikoliv.

Bohužel všechno se začíná zpřísňovat. Na jednu stranu bychom měli mít pochopení, protože bez přísnějších opatření by se nedalo některé věci zkorigovat, ale na druhou může u některých věcí zůstávat některým rozum stát. Není se také čemu divit.

Spousta věcí je v dnešní době nesmyslných a bohužel jich přibývá.

Jistě byste našli i takové lidi, kteří až do dnešního dne stále nemohou pochopit, zda zdražování dálničních známek má opravdu smysl. Řekněte sami.

Zvyšování cen za některé produkty má důvod, kterým je zlepšení lidského zdraví. Něco takového sice není špatným nápadem, ale přeci jen je to o přístupu každého z nás. Je jen na nás, zda se rozhodneme dané produkty konzumovat či nikoliv. Něco takového je zejména o vůli každého člověka.

Otázkou zůstává, co všechno můžeme do budoucna ještě očekávat. Může se stát, že právě tohle je teprve začátek.

Někteří si možná myslí, že jsou připraveni na všechno. Bohužel tomu tak není. Nikdy nevíte, čím dalším budete ještě překvapeni a to ať už pozitivně či negativně.

Zkuste si vy sami srovnat ceny některých věcí. Jistě sami dojdete k názoru, jak všechno neuvěřitelným způsobem podrahlo.

Skutečně to bylo nutné? Na tuto otázku bude mít každý z nás jiný názor. Vše je jen o tom, jak se na danou problematiku podíváte a jak moc jí rozumíte.

chutný chléb

Nejvíce něco takového může děsit zejména ty, kteří si ještě pamatují, když pečivo v obchodech stálo padesátník. V dnešní době nejenže padesátníky neexistují, ale dokonce ani pečivo za takovou cenu již neseženete.

Svět jde sice na jednu stranu kupředu, ale na druhou jsou zde věci, které dříve tak úplně špatné nebyly.

Chodítko pro seniory hrazené pojišťovnou

Chodítka jsou něco, co může některým skutečně pomoci. Zejména tedy těm, kteří již nezvládají pohyb tak, jako dříve.

Je ale faktem, že chodítka a ani vozíky, které jsou určeny pro invalidy či pro ty, kteří mají sníženou schopnost pohybu, nemusí být úplně nejlevnější.

Je ale možné sehnat chodítko pro seniory hrazené pojišťovnou vozikyprozivot. Hodně ale záleží na tom, zda něco takového zrovna vaše pojišťovna poskytuje, či naopak nikoliv. Skutečně existují takové pojišťovny, které něco takového nabízejí.

kalukačka a pojištění

Záleží tedy jen na vás, zda se rozhodnete podívat se, které pojišťovny něco takového nabízejí a které naopak nikoliv. Na základě toho se poté můžete rozhodnout, zda budete chtít u vaší pojišťovny zůstat, nebo přejdete k pojišťovně jiné.

Pokud byste se ale podívali na to, co je vám nabízeno, pak zjistíte, že je možné zakoupit i takové chodítko, které je do 3 000,-, což ještě nepředstavuje nic nákladného. Existují ale i taková chodítka, která stojí okolo 25 000,- a zde již stojí za zvážení, zda by nebylo vhodné, aby vám pojišťovna nějaké ty finance proplatila.

Jestliže byste při výběru toho, co by pro vás bylo nejideálnější, narazili na nějaký problém, pak vám doporučujeme, abyste se obrátili na daného poskytovatele a nechali si poradit. Určitě nepřijdete zkrátka, protože nejen výrobcům ale i poskytovatelům jde o to, abyste byli s danou věcí spokojeni.

Určitě je také dobré dívat se, čím vším je dané chodítko vybaveno. Pokud například obsahuje nějaký ten sedák, pak je jasné, že to opravdu levné nebude. Chodítko, které obsahuje sedák, se ale rozhodně neztratí, protože pokud si při cestě budete chtít odpočinout, máte jedinečnou příležitost.

chodítka pro seniory

Dala by se sehnat ale i chodítka, která disponují jinými věcmi, než je právě sedák. Pokud by vás zajímalo, co dalšího je nabízeno, pak vám doporučujeme navštívit internetové weby, které něco takového nabízejí.

Pokud dáte hledání určitý čas, jistě narazíte na něco, co by vám mohlo vyhovovat.

Za to, že se podíváte, rozhodně nic nedáte.